Przyrządy do testowania płynnych powłok

Minimalna temperatura tworzenia filmu

Zmierz minimalną temperaturę tworzenia filmu, aby zmierzyć punkt koalescencji powłok wodorozcieńczalnych, zakresy temperatur ...

Pokaż produkty

Wiskozymetria

Zmierz lepkość farb, powłok i atramentów zgodnie z różnymi międzynarodowymi standardami dzięki automatycznym wiskozymetrom lub kubkom przepływowym ...

Pokaż produkty

Moc ukrywania filmu na mokro

Zmierz zdolność ukrywania i rozprowadzania powłoki ...

Pokaż produkty

Sprzęt do kalibracji

Oleje kalibracyjne do wiskozymetrów i kubków przepływowych ...

Pokaż produkty